Όταν η Αρχιτεκτονική και τα Εικαστικά αγκαλιάζουν τα παιδιά, kosmonea.gr, 13-6-2016