2015

frank.2.1 frank.2.2 frank.2.3

frank.2.4 frank.2.5

Εργαστήριο, παιδιά 4-7 χρονών, Δημοτική βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής- παράρτημα Κοντόπευκου, Νοέμβριος 2015


 

frank.1.1 frank.1.5

frank.1.3 frank.1.4

Εργαστήριο, παιδιά 4-7 χρονών, Δημοτική βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής, Νοέμβριος 2015


 

apoxroseis 2015.6 apoxroseis 2015.4 apoxroseis 2015.5

Εργαστήριο, παιδιά 5 χρονών, Αποχρώσεις, Απρίλιος 2015


 

apoxroseis 2015.1 apoxroseis 2015.2 apoxroseis 2015.3

Εργαστήριο, παιδιά 3-5 χρονών, Αποχρώσεις, Φεβρουάριος 2015


 

Pyrna 2015.1 Pyrna 2015.2 Pyrna 2015.5

Pyrna 2015.3 Pyrna 2015.4  Pyrna 2015.6

Εργαστήριο, παιδιά 5-8 χρονών, Πύρνα, Φεβρουάριος 2015